Máy sấy Thực Phẩm - Hoa quả - Ngũ Cốc

- Tặng thêm 1 khay tròn đường kính 30cm

12 tháng
100
9,500,000 đ 10,500,000 đ

- Tặng thêm 1 khay tròn đường kính 30cm

12 tháng
100
9,500,000 đ 10,500,000 đ

- Tặng thêm 1 khay tròn đường kính 40cm

12 tháng
100
13,000,000 đ 13,800,000 đ